JEUGDWERKING

Informatie jeugdwerking

Welkom in het nieuwe schaakseizoen!

Bijna elke zaterdag tussen september en juni vindt er een schaakactiviteit plaats.  Deze activiteiten staan vermeld op de jeugdkalender die jullie terugvinden op deze website.

Kijk steeds goed of er les is of een toernooi!  Zo kom je niet voor een gesloten deur te staan.

Doordat enkele data van toernooien na 1 januari nog niet bekend zijn, is de kalender vanaf februari onder voorbehoud. De definitieve kalender wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Lesdagen (in de kalender aangeduid met “LES”)

De lessen gaan door op zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur in het clublokaal van de KBSK (Sint-Pieterskerklaan 58, 8 000 Brugge/Sint-Pieters).  Het lokaal is open telkens vanaf ongeveer 9u30 t.e.m. 12u15.  Gelieve er voor te zorgen dat de kinderen ten laatste om 9u55 uur aanwezig zijn.  Zo kunnen we stipt beginnen en wordt de les niet steeds onderbroken door laatkomers.

Elk kind komt in een passende “stap” terecht bij een ervaren lesgever.

De kinderen worden onderverdeeld volgens speelsterkte. De lessen die worden gegeven, volgen meestal de in Nederland ontwikkelde Stappenmethode en de verschillende niveaus heten “Stap 1” (voor de beginners), “Stap 2” tot en met “Stap 6” (voor de allerbesten, die de overstap aan het maken zijn naar de competitie bij de volwassenen).
We maken de groepjes zo klein mogelijk zodat de kinderen zoveel mogelijk aandacht krijgen van de lesgever.

We willen er de nadruk op leggen dat “een stap” niet helemaal overeenkomt met “één leerjaar”.  Vooral vanaf stap 3 is alle kennis in één jaar verwerken héél uitzonderlijk, terwijl minstens twee jaar zeker de regel is!

Daarom worden de lessen van stap 3 (en verder) sowieso gespreid over twee “leerjaren”.  In elk “leerjaar” van een stap komen dan andere thema’s aan bod zodat er geen overlapping is.  Dit geeft ons bovendien ook meer ruimte om meer praktijkgerichte kennis te behandelen, zoals een analyse van een partij of een thema echt goed inoefenen.

Het uurschema:

10.00-10.50 11.10-12.00
Stap 1 Les Begeleid spelen, inoefenen, …
Stap 2 Les Begeleid spelen, doe-activiteit, alternatieve les, …
Stap 2+ Les
Stap 3 Les Les op computer, partij-analyse, alternatieve les, …
Stap 4 Les
Stap 5 Les

Er is een korte pauze voorzien tussen beide lesuren voor wat ontspanning.  Kinderen mogen gerust een stuk fruit, koek of iets anders meebrengen. Er kan ook een drankje gekocht worden aan onze bar.

Externe toernooien (“Criteriumtoernooien”)

De toernooien zijn op verplaatsing.  Op deze dagen is het leslokaal voor alle stappen gesloten.

Omdat de opgedane kennis uit de lessen hoofdzakelijk ingeoefend wordt tijdens deze toernooien, hebben we met het jeugdteam per stap een beperkt aantal toernooien uitgekozen waar we zeker met zijn allen naartoe willen gaan.

Voor deze toernooien is de deelname inbegrepen in het lidgeld. Deelname is niet verplicht, maar we raden het wel sterk aan. De lessen zijn de trainingen en op de toernooien kunnen de kinderen laten zien wat ze al echt kunnen. De kinderen vinden het ook lo

De toernooien die we hebben uitgekozen zijn:

stap 1 Kersttoernooi (Brugge), Blankenberge en Aalter
stap 2 en 3 Idem + Gent, Landegem en Oostende en West-Vlaamse jeugdkampioenschappen
stap 4 en hoger Idem + de andere criteriumtoernooien en het Belgisch jeugdkampioenschap

Op elk toernooi gaat een begeleider van het jeugdteam mee die de kinderen in het oog houdt en de schaakpartijen met hen eens overloopt.

Voor het vervoer rekenen we wel op bereidwillige ouders.  We voorzien hiervoor een kilometervergoeding.  We hopen genoeg ouders bereid te vinden zodat we met een beurtrol het vervoer naar toernooien kunnen regelen.

Lidgeld

Het lidgeld voor een volledig seizoen, van 1 september t. e. m. 31 augustus, bedraagt 55.

Daarbovenop vragen wij 45 voor de leden die zaterdagvoormiddag les volgen in Stap 1, 2 en 3.
Voor de groepen Stap 4, 5 en 6 bedraagt het lesgeld €95. Zij krijgen toegang tot een veel ruimer aanbod aan toernooien.

Voor dit bedrag is inbegrepen:

  • deelname aan de lessen, werkboek(en) en ander lesmateriaal per stap
  • deelname aan ons jeugd-clubkampioenschap
  • deelname aan alle geplande toernooien en vervoer van en naar deze toernooien
  • verzekering tijdens alle activiteiten
  • officiële aansluiting bij de Belgische bond, de Vlaamse federatie, e. a.

Gelieve het lidgeld en lesgeld voor dit seizoenover te schrijven op het onderstaande rekeningnummer met vermelding van voornaam en familienaam van jullie kind.

BE32 0010 7986 2402
BIC code BNP Paribas Fortis : GEBABEBB
op naam van KBSK vzw

Voor meer info, neem gerust contact op met
Tom Piceu – 0473/12.41.94 , jeugd.kbsk@gmail.com

 

Vriendelijke groeten,

het ganse jeugdteam