Uitnodiging tot de ALGEMENE VERGADERING van de KONINKLIJKE BRUGSE SCHAAKKRING vzw

Aan: alle leden van de Koninklijke Brugse Schaakkring vzw

Geachte leden,

Op dinsdag 13 februari 2018 vindt de jaarlijkse Algemene Vergadering van onze vereniging plaats in ons lokaal in de gebouwen van de Stadsdiensten Brugge, Sint-Pieterskerklaan 58, Sint-Pieters Brugge.  We verwachten u om 20u.

De agenda voor deze besloten vergadering:

 1. Welkomstwoord en inleiding van de voorzitter
 2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 2017
 3. Verslagen van de activiteiten van 2017:
 4. Voorzitter
 5. Ondervoorzitter
 6. Secretaris
 7. Penningmeester
 8. Verslag van de jeugdwerking
 9. Verslag interclubs
 10. Verslag toernooien
 11. Verslag materiaalmeester
 12. Verslag barverantwoordelijke
 13. Financieel verslag 2017
 14. Budgetvoorstel 2018
 15. Verkiezing van de volgende functies binnen het bestuur, tussen haakjes het aantal jaar waarvoor de verkozene de functie kan opnemen volgens ons Huishoudelijk Reglement.
 16. Penningmeester(2), kandidaat Jean-Paul Lamproye
 17. Ondervoorzitter(2), kandidaat Chris De Spiegelaere
 18. Hoofdtoernooileider(2), kandidaat Dirk Van Rillaer
 19. Toernooileider dinsdag(2), kandidaat Dirk Van Rillaer
 20. Jeugdleider(2), kandidaat wordt door het jeugdteam ingevuld
 21. Verantwoordelijke nationale interclubs(2), Chris De Spiegelaere
 22. Barverantwoordelijke(2), kandidaat Franky Goossens
 23. Materiaalmeester(2), kandidaat Dirk Van Rillaer,
 24. Bibliothecaris(2), kandidaat Rudy Van Ooteghem.

De functies die momenteel wel ingevuld zijn en niet herverkiesbaar zijn dit jaar: Voorzitter, Secretaris, Verantwoordelijke Brugse Schaakleven, Toernooileider zaterdag, Public Relations.

Kandidaturen voor functies binnen de Raad van Beheer worden best voor aanvang schriftelijk aan de voorzitter overgemaakt, zodat de vergadering zelf ordelijk kan verlopen..

Sportieve groeten,

Geert Bailleul, Voorzitter KBSK vzw